SVENSKA MINIGRISFÖRENINGEN

- FÖR MINIGRISENS BÄSTA!

Vill du bli en av oss?

Om du vill bli medlem i vår förening, så är du varmt välkommen att bli en del av oss.

Fyll i namn, e-postadress, och eventuellt ett meddelande till Jessica_gabrielsson@hotmail.com

Medlemsavgift är 200kr/år som sätts in på följande konto: 8217-2,254305772-9

 

Som medlem bidrar du till föreningens arbete för den svenska minigrisens välfärd, föreningens avelsarbete, och mycket mer. Du är välkommen att delta i föreningsarbetet , det behövs alltid ideer, och en extra hand.

 

Som ansluten uppfödare följer du svenska minigris föreningens direktiv och stadgar för att i ett målmedvetet avelsarbete främja en sund avel.

 

 

 

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ditt meddelande

Medlemsskap

En förening är inget utan sina medlemmar, varje medlem är viktig och varje medlem ger minigrisen möjlighet att få ett innehållsrikt liv.

Varje medlem ger oss en ökad möjlighet att sprida viktig kunskap kring minigrisen samt viktiga frågor som rör minigrisen.

Medlem kan uteslutas om denne aktivt och kraftfullt tar avstånd från föreningens arbete. Vid ett eventuellt uteslutande av medlem ges denne först en varning  blir det aktuellt i ett senare skede så sker uteslutning efter en gemensam överrenskommelse hos styrelsen.