SVENSKA MINIGRISFÖRENINGEN

- FÖR MINIGRISENS BÄSTA!

Alla grisar i världen härstammar ifrån urgrisen och någon av de 25 olika stammar/arter av vildsvin. Minigrisen är ett fantastiskt djur, och har ökat enormt i popularitet under senare tid. Ingen vet hur många minigrisar det finns i Sverige idag.

Vem som helst kan skaffa minigris idag, för att man sett en söt minigris i media. Vem som helst kan para sina grisar och kalla sig uppfödare, och var och en som föder upp minigrisar kan ange skötselråd osv helt utifrån eget tyck och tänk.

Minigrisen är ett flockdjur, med många likheter med vildsvinen om de får möjlighet att leva ett naturligt liv. De har tydliga familje/gruppstrukturer där gruppen leds av en äldre sugga som skyddar gruppen, styr var fodersöket ska ske, leder gruppen till badplatser, platser att sola och vila på, platser att söka skydd på. Hos minigrisen hjälps suggorna åt att dia varandras kultingar, uppfostra varandras kultingar. Kultingarna lär sig att fungera i en grupp, hur rangordningen fungerar, och utvecklar oerhört stor social kompetens. Gruppen är en oerhört trygg plats med stark sammanhållning, ödmjukhet, respekt och tydlighet där varje individ har sin plats. Detta är livsviktigt för en arts överlevnad.

Minigriskultingar har.flera olika stadier där gruppen och vuxna förebilder är oerhört viktiga för den sociala utvecklingen för varje individ. 

1. Direkt vid födseln görs den första rangordningen upp, vem ska ha vilken tutte. Vem är starkast.

2.vid ca 2-3ceckors ålder provar dom återigen sin plats i kullen, då är det viktigt att modern eller andra vuxna finns närvande och styr upp om det blir för bråkigt. Det förekommer att kultingar kring ca 5-6v ålder går in och styr upp. De har redan lärt sig att bråk inte gynnar gruppen.

3.nästa period uppträder ofta vid 5-6v ålder, där kultingarna återigen provar sin plats  i sin kull. Men även gentemot andra om det finns några fler kullar i gruppen. Återigen är det viktigt att det nu finns flera vuxna grisar som kan styra upp de små.

4. Den fjärde perioden är den period då kultingarna på allvar provar sin plats i gruppen. Även gentemot de vuxna.

Det är också  nu en del uppfödare säljer sina kultingar,  mitt i den period då de lär sig hur den verkliga rangordnigen fungerar. Att då skilja kultingarna från modersuggan alt låta dom växa upp med endast modern har visat sig bli katastrofalt för många familjer. Då många kultingar har utvecklat aggressioner/rangordnings problem. Denna period varar ca 2 veckor.

5. I åldern 12 v fram emot 16 v ålder får kultingarna möjlighet att  utveckla den verkliga gruppkänslan och rangordningen.