SVENSKA MINIGRISFÖRENINGEN

- FÖR MINIGRISENS BÄSTA!

Här är vi som sitter i styrelsen. 

Ordf: Fredrik Lahte

 

Sekreterare: Roger Olsson 

 

Kassör/ Administration 

Fredrik  Lahte

Blekinge 

 

Suppleanter: Anette Heggevold Jansryd

Julia Johansson 

 

 

Rådgivare 1: 

 

 

Rådgivare 2:

 

 

Rådgivare 3:

 

 Svenska minigrisförenininien är en idell icke vinstdrivande registerförande avelsförening. Alla i föreningen jobbar ideellt åför minigrisens bästa.