SVENSKA MINIGRISFÖRENINGEN

- FÖR MINIGRISENS BÄSTA!

Här är vi som sitter i styrelsen. 

Ordf: Fredrik Lahte

 

Sekreterare: Annette Heggevold Jansryd

 

Kassör/ Administration 

Carina Göransson 

 

 

Suppleanter: 

 Jessica Gabrielsson 

Veronica Svanström Sömoen 

Velvet Jenny Drakefall

Susanne Ekberg 

 

 

Rådgivare 1: 

Susanne Ekberg 

 

 

Rådgivare 2:

 Carina Göransson 

 

Rådgivare 3:

 Anne Heggevold Jansryd  

 

 

 Svenska minigrisförenininien är en idell icke vinstdrivande registerförande avelsförening. Alla i föreningen jobbar ideellt åför minigrisens bästa.