SVENSKA MINIGRISFÖRENINGEN

- FÖR MINIGRISENS BÄSTA!

Omplacering 

Omplaceringshem gör ett enormt viktigt arbete när de tar emot oönskade eller minigrisar som av andra skäl inte kan bo kvar hos sina familjer.

Tyvärr är  det och har under en längre tid varit stora problem med uppfödare som har stora brister i sin kunskap om minigrisen,  både vad det gäller utfodring,  vikten av fodersök,  grisens kommunikation,  vikten av att kultingarna får växa upp tillsammans med modersuggan och minst en vuxen gris till,  samt att modersuggan själv får avvänja kultingarna och hur grisens mag och tarmkanal fungerar..och framförallt att uppfödare säljer ensamgrisar. 

Detta leder ofta till problem hos grisarna som i sin tur påverkar familjerna,  vilket kan leda till omplaceringar. 

Omplaceringshemmen är godkända av Svenska minigrisföreningen, som innebär att de uppfyller föreningens krav:

Omplaceringshemmet garanterar att minigrisen

förmedlas efter  SMF:s gällande regler för minigrishållning.

 

Omplaceringshemmet garanterar också att denne gör sitt yttersta  för att förvissa sig om ovanstående även efter att minigrisen är  omplacerad .dvs. Det hem grisen omplaceras till är intresserade av att följa föreningens gällande regelverk.

Omplaceringshemmet förvissar sig om att grishållningen följer sjv:s djurlag dvs både regler som gäller lantbrukssvin men också de regler som gäller för minigrisen som sällskapsdjur.

Omplaceringshemmet förbinder sig att finnas som stöd och support för de familjer som tar emot de omplacerade familjemedlemmarna.

 

Ansökning om att bli omplaceringshem görs hos föreningen.