SVENSKA MINIGRISFÖRENINGEN

- FÖR MINIGRISENS BÄSTA!

Galtbank 

Galtbanken är en samlingsplats för de galtar som är i avel i Sverige idag, anslutna till föreningen.

Det är viktigt att ha en bredd och större antal galtar i avel, för att få en bredd i avelsarbetet,  minska risken för inavel och säkra beståndet som snabbt kan desarmeras vid en katastrof elr ett sjukdomsutbrott.