SVENSKA MINIGRISFÖRENINGEN

- FÖR MINIGRISENS BÄSTA!

Galtbank 

Galtbanken är en samlingsplats för de galtar som är i avel i Sverige idag, anslutna till föreningen.

Det är viktigt att ha en bredd och större antal galtar i avel, för att få en bredd i avelsarbetet,  minska risken för inavel och säkra beståndet som snabbt kan desarmeras vid en katastrof elr ett sjukdomsutbrott.

 

 Linus född 2012. Dansk import.

Han har lagt grunden för den fantastiska galtflocken och de suggor och kultingar jag har idag. Ägare. Susanne Ekberg. Trynängelns minigrisar.

 Grisgris. Född 2017. Har Öländska linjer.

Mycket social och bra storlek. Ägare. Susanne Ekberg. Trynängelns minigrisar.

Teppans Sigge. Född 2019.

En trygg och tålmodig galt. Ägare. Susanne Ekberg Trynängelns minigrisar.