SVENSKA MINIGRISFÖRENINGEN

- FÖR MINIGRISENS BÄSTA!

Uppfödare anslutna till föreningen.

Uppfödare kommer fortlöpande dokumenteras.

 

Uppfödare anslutna till föreningen förbinder sig att följa föreningens arbete dvs

 

*grisarna ska ha tillgång till ett ordentligt grönbete sommartid, som bete räknas ren gräsvall, blandad växtlighet, naturbeten, skogsbeten med inslag av gräs dyl.

Hagens ytor ska tillåta grisarna att röra sig fritt.

Tar betet slut bör tillskottsutfodring ske.med bör menas att det starkt rekomenderas.

 

* inga kultingar säljs före 10-14 v ålder. Målet är att suggan själv avvänjer sina kultingar.

 

* alla kultingar växer upp tillsammans med modersuggan och minst en vuxen gris till.

 

*galtar ska ha sällskap, galtar som inte fungerar i grupp bör inte finnas tillgängliga till avel.

 

* Avelsarbete bedrivs endast med friska djur utan nedärvbara defekter. man bedriver inte avel på suggor eller galtar med avvikande/sterotypa beteenden/asociala som tex suggor som biter ihjäl sina egna eller andra suggors kultingar, inte fungerar i grupp, eller galtar som inte fungerar i grupp . Då aggressioner är nedärvbara.

 

* man utfodrar med en varierande kost på naturliga fodermedel som havrekross kornkross och helhavre o helt korn ev helt vete som stimulerar till fodersök. Frukt grönsaker hö o halm samt e-selen och vitaminer mineraler. 

 

*som uppfödare finns man tillgänglig för köparen vid frågor och funderingar  även efter köpet. 

*alla uppfödare innehar SE-nummer.

*uppfödaren är medlem i Svenska minigrisföreningen 

Svenska minigrisföreningens uppfödarkonsulenter finns tillgängliga för att svara på uppfödares frågor men också för löpande kontakter med uppfödare och ev träffar för att vidareutveckla avelsarbetet. Föreningens uppfödare håller gemensam prissättning.

Föreningen kommer ha uppfödarkonsulenter som finns tillgängliga för att svara på frågor, men även hembesök. Ungefär som hos Svenska kennelklubben. 

Uppfödare som inte följer kriterierna informeras av föreningen om vikten av att kriterierna följs. Om uppfödaren trots upprepad information väljer att inte följa riktlinjerna, kan uppfödaren efter styrelsens beslut uteslutas ur föreningen som uppfödare. 

 

 

 

UPPFÖDARE:

 

Jansryds minigris uppfödning

Åflohammar 422

83597 Offerdal Jämtland 

070-3712685

 

Trynängelnsminigrisar 

35 års erfarenhet av minigris som uppfödare och ägare.

Speciellt fokus på minigrisens naturliga behov framförallt utfodring uppväxt och de starka familjebanden som finns inom familjegrupperna.

Örebro län 

Epost:Susie_gris@hotmail.com 

070-2060716

 

 

 

*Björkekullens minigrisar

Uppfödare : Ylva Alonzo

Västra Götaland

E-post: info@bjorkekullens.com

Facebook: Björkekullens Minigrisar

 

 

* Norums Minigrisar

Ort: Värmland

 

 

Lilla Davidsgårdens HB

SEnummer 252611

Lilla davidsgårdens kaniner, minigrisar  och fjäderfä. 

Norrsten 410

59192 Motala

Davidhemsgarden@gmail.com

 

 

 

Lyckans minigrisar 

Jessica gabrielsson@hotmail.com 

 

 

Hackatorpets minigrisar

Olsäter Deje

En kull per år , går fritt ute i grupp.

Maria Stenbäck

0737386223

Maria.stenback@hotmail.com