SVENSKA MINIGRISFÖRENINGEN

- FÖR MINIGRISENS BÄSTA!

 

okunskapen kring minigrisens utfodring och dess behov är stor. Minigrisens underhållsbehov är mycket lägre än stora grisars behov. Därför ska aldrig en minigris utfodras med suggfoder elr andra pelleterade foder!! Pelleterade foder ökar risken för magsår och fetma!  Minigrisen ska/ behöver utfodras med hel spannmålsblandning havre vete korn 7-10 dl per gris och dag,  samt ev kornkross och havrekross. 

 

Minigrisens utfodring

Svenska minigrisföreningen har samarbete med bla ledande forskare inom foder. Föreningen tar starkt avstånd till alla former av pelleterade foder då dels forskning visar klara samband mellan magsår på gris och pelleterade foder.  Inom slaktsvinsproduktionen slaktas grisarna  kring 6 månaders ålder, ändå visar vissa forskningundersökningar att så många som 79 % av magsäckarna har ärrbildningar och magsår i varierande grad.(Morales et al 2008). Likaså är de pelleterade foder tex suggfoder i handeln idag framställda för att tillgodose stora högproducerande suggor som ska producera stora snabbväxande kullar . Allt som inte minigrisen ska. Utfodring med dessa pelleterade foder gör att minigrisen får mindre tillfälle till fodersök mindre mättnad, större risk för fetma osv.

Svenska minigrisen rekomenderar  att minigrisen utfodras med havrekross, kornkross, hel havre, helt korn ev helt vete , det hela spannmålet stimulerar  bla fodersökstiden ,  detsamma gäller även utfodringen för många Linderödssvin.vidare bör frukt , grönsaker och hö och hal es. Hö och halm är viktigt för mag och tarmkanalens välmående. Utfodringen bör inte ske i matskålar utan på marken där det är torrt alt plant underlägg , vilket förlänger ättiden. En del menar att man då inte har kontroll på vad de får i sig, det ser du på hullet och genom att observera matsituationerna. Sprid gärna ut maten på flera olika ställen. 

Svenska minigrisföreningen arbetar för att alla minigrisar ska ha tillgång till ett ordentligt bete sommartid, som täcke stora delar av näringsbehovet. Minigrisen behöver också tillskott av E-selen samt vitaminer och mineraler. 

Det är också viktigt att minigrisen får möjlighet att knyta starka band till sin nya familj. Att låta den/dom bo inomhus med familjen en tid, eller för alltid s.k inomhusgris går bra så länge deras naturliga behov tillfredställs.