SVENSKA MINIGRISFÖRENINGEN

- FÖR MINIGRISENS BÄSTA!

Familjebanden i en grupp är oerhört starka.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA MINIGRISFÖRENINGEN

Svenska Minigrisföreningen vill verka för en sund och naturlig grisskötsel och främja minigrisens tillvaro, avel samt skapa tydliga avelsmål med minigrisens naturliga behov och leverne i fokus. 

Vårat mål är att alla kultingar ska få möjlighet att växa upp tillsammans med sin modersugga och minst en vuxen gris till. Ingen kulting ska avvänjas före 14-16 veckors ålder. Målet är att alla suggor ska få möjlighet att avvänja sina kultingar själv, för att kultingarna på så sätt ska  få möjlighet att lära sig hur rangordning och sociala strukturer fungerar samt få möjlighet att utveckla maximal social kompetens. Likaså är målet att inga kultingar ska säljas,före 14-16 veckors ålder, då de behöver moderns och de vuxnas kunskaper med sig ut i livet.

Detta är livsviktigt för ett flockdjur för att kunna fungera optimalt tillsammans med andra.

Alla grisar härstammar från urgrisen och ur någon av de 25 olika vildsvinsarterna. I vilt tillstånd avvänjs kultingarna mellan 13-25 v ålder.

Minigrisen  är ett flockdjur med många likheter med vildsvinen. Med tydliga familje/ gruppstrukturer där gruppen leds av en äldre ledarsugga som bestämmer var fodersök ska ske, var man solar, badar osv, ledarsuggan skyddar gruppen och är en viktig stomme i gruppen.

Man har sett en eskalerande trend där ett av grisens starkaste instinkter i varierande grad åsidosatts..fodersök. I vilt tillstånd söker och äter en gris föda upp till 65% av dygnets timmar dvs 8-16 tim per dygn.  Då de intar stora mängder fiberik föda. Detta är något som är oerhört viktigt att tillgodose för en god djurhälsa.

 

Vi hoppas att du vill följa med oss på en resa in i minigrisarnas spännande värld.

 Allt arbete i den här föreningen sker ideellt utan vinstdrivande syfte. Inkomster som tex medlemsavgifter går till föreningens utgifter som tex omplaseringsverksamhet, marknadsföring m,m.

Nyhet!!!

Svenska Minigrisföreningen samarbetar nu med Svenska Djurskyddsföreningen. De behöver också nya medlemmar som vill stötta arbetet för djurens väl. 

 

Svenska minigrisföreningen  samarbetar också  med Svenska djurbönders smittskyddskontroll  och

 

Svenska gård och djurhälsan